WELKOM BIJ DE GENERATIETUIN WIERDEN
er informatie

Patrijzen

In het gebied rond de generatietuin komt nog een aantal patrijzen voor. Recent (november 2019) zijn 12 exemplaren geteld. Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de patrijs verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insecten en ander klein gedierte.
De aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, oprukkende bebouwing en wegenaanleg, dramatisch af. Het kleine groepje, dat zich nu nog in het Zuidboek bevindt zal het, onder andere door de oprukkende bebouwing van plan Zuidbroek, ook heel moeilijk krijgen.   Daarom proberen we in samenwerking met Landschap Overijssel de leefomgeving voor de patrijs te verbeteren. Er zijn ontwikkelingen in het gebied die ook mogelijkheden bieden voor versterking van het leefgebied van de patrijs.Deze tekst past u aan door erop te klikken.