WELKOM BIJ DE GENERATIETUIN WIERDEN
er informatie

Missie & Visie

Missie
De stichting de Generatietuin te Wierden wil een laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke tuin zijn. We willen de natuur dichter bij de mensen brengen, en in het bijzonder bij de kinderen. We willen bewustwording creëren voor natuur, voedsel, milieu en duurzaamheid in de leefomgeving

Visie
De Generatietuin Wierden is in ontwikkeling, dit is een continu proces dat volop kansen biedt om lokaal bewuste keuzes te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij. Vandaag dingen doen waar je morgen trots op bent en dit uitdragen. De stichting denkt in verbinden, samen en in oplossingen, samen met de gemeente, andere overheidsinstanties, ondernemers, inwoners, onderwijsinstellingen en organisaties. Zo streven we naar een duurzame 'gemeenschap'.